XXXVi Konferencja
"Statystyka Matematyczna Wisła 2010"

W dniach 6 - 10 grudnia 2010 roku odbędzie się w Wiśle XXXVi Konferencja
"Statystyka Matematyczna Wisła 2010". Organizatorami konferencji są:

Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk,

Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej,


Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Historia konferencji sięga początku lat siedemdziesiątych. W ciągu blisko czterdziestoletniego okresu przewinęło się przez jej forum kilka pokoleń statystyków polskich. Śmiało można rzec, że przyczyniła się w niemałym stopniu do powstania i rozwoju, dziś już licznego, polskiego środowiska statystycznego.

Celem corocznych konferencji jest umożliwienie szerokiemu gronu matematyków polskich specjalizujących się w statystyce matematycznej zaprezentowania wyników swoich bieżących badań naukowych oraz ułatwienie wymiany informacji i nawiązywania współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami krajowymi. Konferencja stanowi także okazję do wzajemnego poznania się, szczególnie młodych adeptów statystyki.

WISŁA tonie we mgle

Tradycyjnie, miejscem odbywania się konferencji będzie hotel Gawra w Wiśle. Program przebiegu konferencji, wypracowany w ciągu minionych lat, zostanie w pełni utrzymany. W szczególności planowany jest cykl wykładów wprowadzających w tematykę jednego z najbardziej aktualnie rozwijających się działów statystyki.

Dalsze szczegóły zostaną podane w Komunikacie 1, który zostanie ogłoszony wiosną 2010 roku.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Tadeusz Inglot